Når du bestiller en byggejobb hos oss, kan du være sikker på at vi leverer høy kvalitet. Dette er sammen med sikkerhet og fornøyde kunder de viktigste grunnverdiene i

Byggmester Per Otto Ingebretsen AS. Når vi jobber sørger vi også for å være fleksible, og kan vi spare på kostnadene for kunden gjør vi det så lenge det ikke går ut over sikkerhet eller kvalitet. Dette gjør at vi er en ledende leverandør av byggetjenester i området.

 

Byggmester Per Otto Ingebretsen AS har allerede opparbeidet seg et godt rykte i Kristiansand. Dette kommer av at vi leverer høy kvalitet til avtalt tid og pris. Hos oss har også håndverkerene lang erfaring og fagbrev. Dette gjør at kundene kan stole på arbeidet de gjør, og at resultatet blir proffesjonelt hver eneste gang. Dette er svært viktig for oss, og vi legger stor vekt på å beholde det gode ryktet vi har fått blant kundene i regionen.

 

Våre byggetjenester inkuderer:
-Nøkkelklare boliger;
-Tilbygg
-Renovering og reprasjon
-Etterisolering av bygg

 

 

 

Rasjonelt arbeid sparte tid
og 2 milioner

Les artikkelen om oss i bransjebladet Byggeren Klikk her